Jin jang
jin jang
Jin i jang koncept se od davnina koristi u Kini a sada sve više nalazi svoju primjenu i svuda u svijetu.

Tu se radi o tzv. jedinstvu dvaju suprotnosti gdje svaka cjelina ima dvije strane ili svaki pojam ima dvije krajnosti. Npr. gore/dole, lijevo/desno, unutra/van, vruće/hladno, svjetlost/tama, muškarac/žena, veliko/malo itd.

Čitav materijalni svijet je zapravo jedna ogromna smjesa jedinstava dvaju suprotnosti ili kako u Kini kažu “ništa ne može izbjeći jin jangu”.

Evo par primjera: noga/cipela, tijelo/odijelo, ruka/rukavica, osoba/stolica, auto/cesta, avion/aerodrom, more/čamac, muž/žena, čekić/ekser…

Jin i jang se koriste da se stvari pojednostavne i da se lakše dodje do suštine čak i kod, naizgled, jako zamršenih i kompleksnih situacija. Kao što je npr. bolest, rat, ekonomska kriza, bračni problemi, poljuljani međuljudski odnosi…

Da bi se shvatilo kako primijeniti jih i jang u praksi potrebno je prvo objasniti par stvari.

Kao prvo da jin i jang nisu konkretne stvari već da simbolično predstavljaju raznorazne suprotnosti i to na ovakav način:

Sve što je materijalno, statično (tj. mirno, ne kreće se), tamno, hladno, dole, unutra, žensko itd. spada pod jin.

Nasuprot tome, sve što je duhovno ili funkcionalno (tj. nematerijalno), dinamično, svijetlo, vruće, gore, izvana, muško itd. spada pod jang.

Drugo, među njima postoje određeni zakoni ili pravila (poznati kao “univerzalni principi”) koji kad se ovladaju mogu da se primjenjuju u svim oblastima života (zato se i zovu “univerzalni” :)

Jedan od takvih principa je da jin i jang ne postoje jedan bez drugog. Drugim riječima ako nema gore nema ni dole i obrnuto, ako nema unutra nema ni vani, ako ne postoji lijevo onda ne postoji ni desno, ako ne postoji nešto što je vruće, veliko ili lijepo isto tako ne može da postoji ni hladno, malo ili ružno. Sve je relativno i sve postoji samo u odnosu na nešto drugo da mu da kontrast ili određenu vrijednost.

Recimo da li je jedan metar velika ili mala dužina? Hm, u odnosu na jedan centimetar je velika ali u odnosu na jedan kilometar mala. Pa je li onda jedan kilometar velik? U odnosu na jedan metar jeste ali u odnosu na pet kilometara je mali. I tako može u nedogled i to u oba pravca. Hiljadu km, deset hiljada, milion, svjetlosni dan, godina, trilion svj. god. Koja god apsolutna mjera da se postavi od nje ima veća i ni za koju se ne može reći ni da je velika ni mala.

Drugi princip je da su jin i jang uvijek nasuprot jedan drugome. Npr. noga i cipela, auto i cesta, voz i šine, dvije osobe koje pričaju jedna s drugom - sve to čini jedinstvo dvaju suprotnosti. Da ne postoji noga ne bi postojala cipela, da nema auta ne bi bilo ni cesta, da nema vozova ne bi bilo šina a isto tako da nema druge osobe nasuprot ne bi bilo ni konverzacije (osim na Jankomiru ili Vrapčetu :)

Zatim tu je i princip rasta i opadanja. Kod ovog principa što je veća vrijednost jina to je manja vrijednost janga i obrnuto. Konkretno to može da znači što je više svijetla to je manje tame, što je više hladno to je manje vruće, što je više nešto čisto to je manje prljavo itd.

I konačno princip pretvaranja jednog u drugi kad dostignu svoj maksimum. Npr. što više idemo prema sjeveru to smo sjevernije dok ne dostignemo vrhunac tj. Sjeverni pol. Ako nastavimo ići u istom smjeru mi zapravo idemo ka jugu. Isto bi bilo i ako bi dosegli Južni pol ili bismo se našli na zapadu iako smo išli prema istoku.
Evo jedan primjer primjene jin i janga u pronalaženju suštine kad nam recimo zataji CD linija i ne možemo slušati muziku. Da bismo pronašli gdje je problem, od ogromnog mnoštva jedinstava dvaju suprotnosti, započnemo sa eliminacijom jednog po jednog dok ne dodjemo do onog koji je ključni.

Dakle prvo provjerimo da li je u pitanju problem sa linijom ili nema struje (ili baterija)? Nakon što smo provjerili da ima struje i da nešto nije u redu s linijom idemo na sledeći nivo. Da li je u pitanju mašina ili zvučnici? Nakon što provjerimo zvučnike i ustanovimo da su ispravni idemo dalje. Da li je u ptanju linija ili CD disk? I tako sve dok ne dodjemo do uzroka kvara. Naravno ako iscrpimo svoje sposobnosti pronalaska kvara odnesemo liniju u servis gdje oni nastave tamo gdje smo mi stali dok ne pronađu i ne otklone kvar.

Dovoljno je da samo jedno od svih tih mnoštava jedinstva dvaju suprotnosti zataji i sve pada u vodu tj. nema muzike. Ali tu nije kraj mnoštvu sklopova raznoraznih jin jangova. Da bi uživali u muzici općenito potrebno je još puno drugih faktora da se ujedine. Npr. osoba koja sluša mora da ima sluh. CD je samo sredstvo tj. prenosnik zvuka koji je snimljen negdje u studiju ili uživo, drugim riječima tamošnji muzičari i mikrofon su isto tako jedno jedistvo dvaju suprotnosti.

Pa čak i među njima ima puno raznoraznih nivoa jina i janga. Npr. pjevač nasuprot muzičarima, tekst pjesme nasuprot melodiji, brz ili spor ritam, kompozitor koji je napisao muziku nasuprot izvođačima. Pa čak i kompozitor koji je komponovao pjesmu je to uspio samo zato što je bio pod uticajem drugih muzičara prije njega koji su ga inspirisali i tako u nedogled. Dobra pjesma je često puta nečije iskustvo iz života i može da uljepša ili čak promijeni mnoge druge živote.
Copyright 2023 © KINESKO ZDRAVLJE - Sva prava zadržana
info@kineskozdravlje.com